NETHETRLANDS : NL PARLIAMENT WANTS AN END TO EU SUBSIDY FOR CRUEL BULLFIGHTS
1372970840_stierenvechtenDutch info PVDD = Party for The Animals

www.partijvoordedieren.nl/recent/news/kamer-wil-af-van-landbouwsubsidies-stierenvechten

www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/1890

THE NETHERLANDS July 4, 2013:
The Dutch Animal Party urged the Government by motion to stop the EU agricultural subsidies for bullfighting.
The Second Chamber of Parliament has adopted this motion of the Animal Party unanimously on 4 July 2013.

The Animal Party considers it a nasty business that European farming subsidies reach an industry that organizes bullfights. These agricultural subsidies fund the breeding of fighting bulls. More than 250,000 bulls and cows are tortured and killed in bullfight related events anually.

The Animal Party has previously raised questions about agricultural subsidies funding the bullfighting industry. Answers to these questions on EU agricultural policies confirmed that Spain received subsidies for the breeding of fighting bulls.

As the Second Chamber unanimously supported the motion of Marianne Thieme, the Government will put pressure on Europe to put an end to this funding stream. Marianne Thieme: "a majority of the House wants to put an end to agricultural subsidies for this cruel form of entertainment with animals. Subsidies are not meant for malicious pleasure with animals. The Animal Party will continue to strive for abolisment of this gruesome entertainment".


Dutch:
"Tweede Kamer heeft een motie van de Partij voor de Dieren die hierom vraagt vandaag met algemene stemmen aangenomen."
Tweede Kamer wil af van EU landbouwsubsidies voor stierenvechten 04-07-2013

De Nederlandse regering moet zich in Europa sterk maken tegen Europese landbouwsubsidies voor stierenvechten. De Tweede Kamer heeft een motie van de Partij voor de Dieren die hierom vraagt vandaag met algemene stemmen aangenomen.

De Partij voor de Dieren vindt het kwalijk dat Europese landbouwsubsidies terechtkomen bij een sector die stierengevechten organiseert. De landbouwsubsidies gaan onder andere naar het fokken van vechtstieren. Door stierenvechten worden jaarlijks wereldwijd meer dan 250.000 stieren en koeien gemarteld en gedood.

De PvdD heeft eerder vragen gesteld over de landbouwsubsidies die naar stierenvechten gaan. In de antwoorden op deze vragen is bevestigd dat Spanje in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid subsidies krijgt voor vechtstieren.

Nu een grote meerderheid van de Tweede Kamer de motie van Marianne Thieme heeft gesteund, zal de regering zich in Europa gaan inzetten om een einde te maken aan deze subsidiestroom. Marianne Thieme: “Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een einde maken aan de landbouwsubsidies voor deze wrede vorm van vermaak met dieren. Subsidies horen niet naar dieronvriendelijk leedvermaak te gaan. De Partij voor de Dieren zal zich blijven inzetten voor een verbod op dit gruwelijke vermaak”.

unknown-3-3-2unknown-3-3-3unknown-3-3-4