Verstandig natuurbeheer, meneer!

Vaar Oost, vrienden, en zie steppen met
Kuddes op de bodem van Flevo Lacus!
Die Grote Slenk, tussen Urk en Marken:
Vertrapt grasland, kaalgevreten stronken.
Droom van Afrika, maar zonder druilmist
Of grauwe wolken, boven verzopen wildernis.


Hier is echte natuur, er leven strijdende stammen:
Bijvoederhutu's vermoorden tutsidarwinisten.
En omgekeerd: die sterven spoedig samen uit.
Maar het vreemde vee graast kalm voort,
Een trein met ambtenaren uit 'tnoorden en ouderen
Op hun laatste safari, raast haagwaarts door de vlakte.
Wordt plotsklaps dan gevangen tussen torenflats.


Niemand schiet hier nog bisons uit de raampjes
Hier is nog zoveel ruimte voor het dier!
Maar verder is dit land echt vol:
Er kan geen Afrikaan meer bij, in die bezopen wildernis.
Misschien nog in zo'n torenflat.
Straks rukken wolven op vanuit het oosten.
Plaats snel een bord:
“Vreet eerst de gekken en pas dan het hongerige vee!”


Op het station Almere, staat een droevige Masaï.
“Waar gaat de trein naar Afrika?”
“Die gaat niet meer”, meneer.


Ruud Königel
Onprettig gedicht in opdracht, 2015~ ~ ~ ~ ~


Tropische Idylle òf
Climate Change Revisited 2068


Moerasandijvie en papyrusriet, tot aan de horizon.
Een rizofoor zoekt houvast, een nieuwe wildernis in wording.
Alles broeiend, warm en zompig, onder hete zon.


Zweetwissend zegt de oude man :
“Die gedijen goed, die krokodillen.”
En onder Urk zitten nu nijlpaarden, ook uit Artis weggespoeld
Met de stad mee het meer in, hervuld door eindeloze regen.


“Dat was rond 2040, staat mij bij, toch eerder dan voorspeld! “
Dan landt klapwiekend een rozerode wolk flamingo’s,
Voorheen Plantage Middenlaan, pinguins het smeltend ijs tegemoet.


De noordelijke dieren trokken weg of stierven uit,
de mensen niet, die wonen nu op zandige Ardennen, de rijken
pompen er het zoete water op, in die ontboste halfwoestijn.


“Toch jammer van die Heckrunderen en Konikpaarden
Mompelt de oude man, en haalt zijn schouders op:
“Die hoorden hier!“


Ruud Königel
Minder onprettig gedicht in opdracht, 2015

~ ~ ~ ~ ~

oost-karkas-oostvaardersplas


DE OOSTVAARDERSPLASSEN ~ DE VOGELHEMEL . . . DE GRAZERSHEL

LAND VEROVERD OP DE ZEE

DOOR MENSENHAND GESCHAPEN

VLAKTE ZONDER RENTMEESTER

GRAZERS GEDWONGEN

OP BARRE GROND TE OVERLEVEN

WEGGERUKT UIT HUN HABITAT

NAAR EEN WINTERS DRASSIG LAND

WAAROP HUN HOEVEN WORDEN VERZIEKT

ZIJ STERVEN DOOR GEBREK AAN ZORG

LANGZAAM EN ONHERROEPELIJK

TER VERNIETIGING IN DE DESTRUCTIE OVEN

DE OOSTVAARDERSPLASSEN

DE VOGELHEMEL . . . DE GRAZERSHEL


José Kersten, Jan 2015