MANIFEST OOSTVAARDERSPLASSEN

"DIEREN RECHTEN ZIJN MENSEN PLICHTEN"

De rationeel wetenschappelijke benadering van het tot stand brengen en beheren van De Oostvaardersplassen heeft gefaald.

Bij deze wetenschappelijke benadering is geen enkele rekening gehouden met het lijden der dieren.

Dit terwijl in het ICMO 1 sterilisatie van de dieren onwenselijk werd geacht juist vanwege het lijden.

Er is dus de keuze gemaakt tussen een kortstondige stress situatie ( naar aanleiding van sterilisatie ) of een langdurige lijdensweg door hongerdood!!

Vanaf het begin hebben de wetenschappers bij ontwerp en uitvoering van het OVP-project het welzijn van de dieren genegeerd. Het welzijn heeft dientengevolge geen invloed gehad op het beleid.

Het resultaat is een ecologische ramp van ongekende omvang, waarbij ook nog bijna geen enkele doelstelling vanuit de organisatie is bereikt.

Hoe kan het zijn dat op een onmiskenbaar gedegradeerd landschap de vooraf vastgestelde maximale belasting wordt gehandhaafd?

Door geen rekening te houden met de resulterende overbelasting van natuur én dieren neemt het lijden van de dieren toe.

Het uit het gevoerde beleid resulterende dierenleed reflecteert de ontbrekende aandacht voor het dierenwelzijn.

Zowel ICMO 1 als ICMO 2 bieden geen handvatten voor het actief terugdringen van dit onvoorstelbare leed. Het is onze plicht om het lijden te stoppen.

DIEREN RECHTEN ZIJN MENSEN PLICHTEN


De vrienden van de Oostvaardersplassen

our-daily-bread-OVT
Foto Oostvaardersplassen 31 dec 2014

Oostvaarders daadwerkelijke sterfte
Daadwerkelijke stand van sterfte 2005 - 2014


Zondag met Lubach: Oostvaardersplassen
Nieuw :
www.krugerpark.nl/